SAMOBOR, VLAHE BUKOVCA 22

RADNO VRIJEME: 15-20


Primum non nocere
Socijalna odgovornost
Financijska odgovornost

Prvo ne škodi bolesniku – ova maksima je glavni etički princip u medicini. Medicinska etika je skup moralnih načela koji obuhvaćaju vrijednosti i mišljenje u medicinskoj praksi. Ona podrazumijeva medicinsku odgovornost, deontološku etiku, formalnu etiku dužnosti i materijalnu etiku vrijednosti. Razni kodovi deontologije izdano od strane liječničkih fakulteta inspirirani su iz Hipokratove zakletve. Pridržavanje najviših higijenskih kriterija, sprječavanje mogućnosti zaraza, primjena isključivo znanstveno dokazanih postupaka u liječenju pacijenta, korištenje bioinertnih i biokompatibilnih materijala i edukacija o novim spoznajama u struci obaveza su svakog liječnika.


Socijalna odgovornost je odgovornost prema siromašnima, slabima i bespomoćnima. Pozivamo i Vas da se uključite u
program podrške socijalno ugroženih pojedinaca i udruga koje podupiremo:

Predavanja i savjetovanje roditelja i djece s rascjepom


Financijska odgovornost zauzima važno mjesto u liječenju. Razvoj moderne medicinske tehnologije često dovodi do nesrazmjera između cijene terapijskih postupaka i mogućnosti primjene. Zbog toga ključnu ulogu u izradi plana terapije ima određivanje medicinskih i funkcionalnih prioriteta. Postava medicinskih prioriteta treba biti temeljni način izrade plana terapije odnosno liječenja. Izuzetak može biti izričiti zahtijev pacijenta u skladu sa svojim uvjerenjem uz punu informiranost od strane doktora.

 

 


Holistička stomatologija
Zaštita okoliša
Prava pacijenta

Zubi su sastavni dio tijela i općeg zdravlja i znamo da zubno zdravlje ima veliki utjecaj kod drugih procesa u tijelu. U startu analiziramo cjelokupno zdravstveno stanje pacijenta, jer su zubi i desni odraz zdravlja. Umjesto materijala koji se tradicionalno koriste u stomatološkim zahvatima i restauracijama, poput dentalnog amalgama koji sadrži živu, koristimo biomaterijale koji su zdrava alternativa. Naše usluge uključuju digitalnu tehnologiju snimanja sa smanjenom dozom zračenja, lasersku detekciju karijesa s Diagnodent uređajem, edukaciju svakog pacijenta o preventivnoj dentalnoj njezi itd. Liječenje mora biti u skladu s ravnotežom između mišića, čeljusnih zglobova i svih zubnih struktura.
Rad na zaštiti čovjekovog okoliša jedna je od dužnosti liječnika prema društvenoj zajednici.Borba za ekološku održivost i ekološki aktivizam sastavni su dijelovi društvene odgovornosti.

Osim preventivnih mjera na suzbijanju nastanka i širenja bolesti, postupanja s biomedicinskim otpadom, spriječavanje zagađivanja okoliša i primjeni postupaka kontrole i tretiranja kemijskih i bio materijala naše postupanje djeluje i na razini društvenog angažmana u području zaštite i unaprijeđenja prostora kao važnog segmenta okoliša u urbanoj zajednici.

Najznačajnija prava pacijenata su pravo na informiranost, pravo na sudjelovanje u odlučivanju, pravo na odbijanje zahvata, pravo na zaštitu osobnih i medicinskih podataka. Pacijent mora biti na prikladan način obaviješten o dijagnostičkim postupcima, pretragama, rizicima, opasnostima, mogućnostima komplikacija kako bi u suradnji s liječnikom mogao donijeti ispravne odluke. Takvo informiranje provodi se usmeni, razgovorom te pisanim načinom u obliku Informiranonog pristanka koji je i zakonska obaveza. Sve što je liječnik saznao obavljajući svoj posao smatra se liječničkom tajnom i liječnik ju je obavezan čuvati i nakon pacijentove smrti.

.